Hjertelig velkommen til min hjemmeside!

ER VI EN MATCH?

Jeg hjelper mine kunder til bedre selvfølelse og mestringstro. Mange av de jeg coacher har erfaringer i bagasjen knyttet til mobbing, ensomhet, mangel på mestring eller på andre måter har opplevd å ikke være god nok. Sammen jobber vi med å avdekke dypere behov, se perspektiver, ta valg og sette mål.

Mine kunder er mennesker i ulike aldre med behov som kan være private eller relatert til jobb eller studier. Ofte dreier det seg om utfordringer med å stole på seg selv i relasjoner, enten det er til familie, kolleger eller venner.

Som coach er jeg spesielt god til å lytte, ta meg tid og få tak i bakenforliggende behov hos kunden. Dette er noe mine kunder verdsetter, og jeg vet det betyr mye å bli sett og anerkjent på denne måten.

Nederst på siden er det et enkelt skjema hvor du kan skrive til meg og sende inn, enten du vil vite mer, ha en uforpliktende samtale eller bestille time. 

 

 

OM MEG

Jeg er sertifisert coach gjennom Leadership by Heart og med fordypning gjennom Coaching by Heart.

Min bakgrunn er barnehagelærer og lærer i videregående skole, med fordypning i veiledning og coaching.

Jeg har bred erfaring med mennesker gjennom arbeid i barnehage, skole og studieforbund.

Min motivasjon som coach er gleden og resultatene jeg ser hos mine kunder.

Les mer her:

 Facebook https://www.facebook.com/mestringogveiledning/

og her:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/coachingerjohanneeidem/

HVA ER COACHING?

Coaching er samtaler om små og store temaer i livet, ofte knyttet til valg du står i, personlig eller profesjonelt.

Sammen kartlegger vi din situasjon slik den er nå, avdekker dine behov og ønsket situasjon og kommer frem til konkrete tiltak du kan gjøre. Jeg lytter, stiller spørsmål og setter ting i perspektiv. Du finner dine egne svar. 

Coaching er prosess - og en fantastisk reise.

 

 

UNGDOM OG UNGE VOKSNE

Som ung voksen, enten du jobber eller studerer, er det mye du ikke vet svaret på. Mange opplever en stor usikkerhet rundt valg som skal tas, og mange sliter med selvfølelsen i møte med alt det nye og ukjente. Noen stopper opp eller går i ring uten å komme videre, med manglende gnist og motivasjon som resultat.

Å snakke med noen om det som lever i deg kan være første skritt på veien til god selvfølelse og tillit til deg selv. Som coach er min oppgave først og fremst å lytte, bekrefte og bidra med perspektiver så du står stødig i dine prosesser og valg.

 

 

LIVSMESTRING

Sammen med May Solfrid Hoverud tilbyr jeg et livsmestringsprogram til bruk i videregående skole. 

Å være ungdom innebærer å ta fatt på livets oppgaver i overgangen fra barn til voksen.

I denne perioden føles livets oppturer, nedturer, gleder, sorger, stress, forventninger og valg veldig sterkt og nært.

Hvordan kan ungdom stå stødig og håndtere følelsene på en god og bærekraftig måte?

Vi har skapt et livsmestringsprogram sammen med ungdom som går rett inn i kjernen av hva det handler om:  Å mestre livet gjennom kunnskap, ferdigheter og selvinnsikt.

 

Norsk Senter for Coaching ble grunnlagt av Bjørn Årstad Seyffarth i 2018. Kurs og utdannelse tar utgangspunkt i positiv psykologi, kognitive verktøy og filosofisk praksis.

COACHUTDANNELSE

Jeg er så heldig å være mentor og kursholder hos Norsk Senter for Coaching! Jeg har selv tatt min fordypning innen coaching her, og kan trygt anbefale utdannelse og kurs!

Norsk Senter for Coaching tilbyr en toårig utdannelse på deltid som du kan kombinere med jobb. Studiet er for deg som ønsker å utdanne deg til coach og mentaltrener, samt utvikle deg som leder. Du brenner for å løfte andre, styrke deres potensiale og finne frem til de beste egenskapene hos mennesker du jobber med. Yrkesutøvere som kan ha spesielt nytte av utdannelsen er personer med lederansvar, personalansvar og veilederansvar. 

https://nsfc.no/

 

HVA KOSTER DET?

En samtale koster 1200 kroner.

For unge voksne opp til 30 år koster en samtale 800 kroner.

For Livsmestrings-programmet og kurs og utdannelse hos Norsk Senter for Coaching  gjelder egne priser.

 

TA KONTAKT:

Inger Johanne Eidem     

Mobil: 95914979

Mail: ingerjohanneeidem@gmail.com